WINTER IS COMING


Blågrå skymning över torpet i kohagen. Snön har äntligen fallit och termometern pekar på minus. Vinter har kommit och vi skriver januari 2012.
Smalare utsnitt, men samma torp.Nu vilar Brogården i gläntans tysta stillhet, omgiven av mäktiga granar som susar sitt evighetsrop mjukt ut i skogen. Till sommaren kommer korna och då ska jag röja buskar och träd, klippa gräs och måla hus och kräva torpet som mitt änteligen.